Karta

That’s Wonderful AB

Sockerbruket

414 51 Göteborg

+46 (0) 733 793936

hey@thatswonderful.se

Säg hej

När, var, hur och varför?

Det är de viktigaste frågorna att ställa. Genom att analysera behovet hos kunden kan en strategisk plan tas fram.

Analys

Vad är det för önskemål och målsättningar som finns hos kunden? Vad är syftet med aktiviteten och vilken är målgruppen? Hur och var ska aktiviteten genomföras?

Konceptutveckling

När syfte och mål är fastställt sätts det kreativa arbetet igång för att komma fram till vilket koncept som passar bäst för att nå önskat resultat. Därefter presenteras konceptidén för kunden och vid godkännande fortskrider arbetet.

Projektledning

Varje projekt görs till en rolig och givande process för alla inblandade. Genom att arbeta i ett nätverk av duktiga och helhjärtat engagerade leverantörer nås bästa resultat.

Genomförande

Med noggranna körscheman och stort sinne för ordning och reda så flyter varje genomförande på perfekt. Oavsett om det handlar om en företagsfest, en modevisning eller en marknadsaktivitet för att lyfta ert varumärke.

Uppföljning

Varje genomfört uppdrag utvärderas för att fastställa att önskad målsättning nåtts och att det lämnar bestående värde för alla inblandade parter.